Hеllo!🎓 Welcome to our blog! :) ;)

The creative teachers

Работната атмосфера е ежедневие...

Този проект стартирахме преди няколко месеца. Ние силно вярваме, че участието ни в обучителния курс "'Professional Development" в Oxford House College ни предоставя шанс да развием нашите професионални умения, да подобрим нашите езикови компетентности, да постигнем увереност чрез качество на обучението.

Ние смятаме, че ученето е продължителен процес не само за учениците ни, но и за самите нас като учители.

Ето защо ние се определяме като ентусиазирани и решителни български учители, които са готови за нови знания и искат да са в крак с най-новите тенденции в обучението.

Времето не спира...

Развиващото се образование на 21 век, среща много нови и стари предизвикателства и акцентира върху важността на Европейските ценностти като солидарност, толерантност, включване, човешки права и демократичност. Това означава критично отношение и усилия, за да посрещнем отговорностите като обучители на тази планета. Фокусирани върху 3Ps - People, Planet, Profit.